Van 4 mei tot 12 juni 2015, ging het team van L’ILOT de straat op op zoek naar nieuwe donateurs.

ILOTAl bijna zestig jaar, heeft L’ILOT als missie om, door middel van onthaal, onderdak en het verlenen van diensten, te beantwoorden aan de noden waarmee daklozen te maken kunnen krijgen. De ambitie om te kunnen voldoen aan de groeiende behoeften, motiveert onze wervers tijdens hun eerste fondsenwervingsmissie.

In de zon in een moment van openhartigheid, bedanken de verantwoordelijke voor fondsenwerving van L’ILOT, Gregory Vandendaelen, en ons team elkaar voor deze mooie missie.

“Het was een genoegen en een eer om de kleuren van L’ILOT te dragen tijdens deze missie. De nabijheid van de projecten zorgt voor een grote luisterbereidheid bij het publiek en voor een nauw contact met de begunstigden. We kregen allemaal de gelegenheid om voormalige begunstigden te ontmoeten die getuigden over de hulp die ze van L’ILOT hebben gekregen. Er is niets motiverender dan dit type ontmoetingen in onze dagelijkse strijd voor de projecten van L’ILOT,” vertelt het team.

Voor Gregory is het tijd om afscheid te nemen en het team te bedanken: “Bedankt voor jullie  inzet en de energie die jullie besteden aan de verdediging van de kleuren van L’ILOT. Er worden veel projecten opgestart en jullie engagement draagt daar dagelijks aan bij. Ik hoop van harte dat we elkaar kunnen terugzien bij de volgende fondsenwervingsmissie eind 2015.”

ONG Conseil België heeft de intentie om alle ngo’s te ondersteunen bij het uitvoeren van een fondsenwervingsprogramma. De eerste stappen van L’ILOT in de straatwerving zijn erg boeiend voor de vernieuwing en de continuïteit van deze partnerschappen.