Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen werd door Vader Aloysius Schwartz opgericht om onderwijsprojecten, medische en sociale projecten te omkaderen en te financieren ten gunste van kinderen en jongeren afkomstig uit de extreme armoede in verschillende ontwikkelingslanden.

Om hem bij te staan in zijn missie doet pater Al een beroep op de Zusters van Maria, een religieuze congregatie die in 1964 is gesticht. Ze zijn dan ook de lokale partners die Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen  heeft gekozen om zijn educatieve, medische en sociale projecten  in ontwikkelingslanden te leiden.

De samenwerking van ONG Conseil België met Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen is een mooie primeur, zowel voor ons als voor deze Stichting Openbaar Nut, want haar Belgische afdeling is de eerste die gebruik maakt van het F2F-fondsenwervingskanaal!

Een eerste missie is gestart op 14 september.

Ontdek de wereldwijde aanpak van Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen in een filmpje :