VEF AERF ONG Conseil

VEF

Een aantal sociale en humanitaire organisaties die “beroep doen op de publieke vrijgevigheid”, hebben op 6 juni 1996 de vereniging zonder winstoogmerk “Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving” opgericht en een Ethische Code aanvaard.
De Vereniging beschikt eveneens over een controle-orgaan, ingeschreven in het Huishoudelijk Reglement.
Dit alles betekent het eerste omvattend zelfregulerend systeem met betrekking tot de ethische aspecten van fondsenwerving in ons land.

Meer weten: www.vef-aerf.be

Ifunds

ONG Conseil België werkt nauw samen met het bedrijf Ifunds (Espadon) om onze partners een databasemanagementservice en opvolging van de donateursrelaties aan te bieden. Ifunds is sinds 1994 gespecialiseerd in CRM voor goede doelen. De software Espadon werd door hen ontwikkeld om de administratieve processen met betrekking tot leden en donateurs te coördineren.
ONG Conseil België heeft ervoor gekozen om met Ifunds samen te werken omdat ze dezelfde fundamentele waarden delen.

Meer weten: www.ifunds.be

Securex

Securex is onze HR partner en ons sociaal secretariaat

Meer weten: www.securex.be

Dioxyde de Gambettes

ONG Conseil België werkt samen met Dioxyde de Gambettes om alle leveringen te verwezenlijken ( steunformulieren, standjes, brochures…). Dioxyde de Gambettes wil een duurzaam alternatief bieden voor traditionele koerierdiensten en zo bijdragen aan het verminderen van de CO2-uitstoot.

Meer weten: www.dioxyde-de-gambettes.com