2019

Oprichting van face-to-face straatfondsenwervingsprogramma’s

Sinds de oprichting in Frankrijk heeft ONG Conseil haar ontwikkeling verdergezet met de oprichting van face-to-face straatfondsenwervingsprogramma’s ten behoeve van partnerorganisaties in Canada, België en Zwitserland.

2010

Oprichting van ONG Conseil  België

ONG Conseil België (opgericht in 2010) geeft ngo’s en non-profitorganisaties de kans om hun donateurenbestand uit te breiden en om straatfondsenwervingsmissies te organiseren. Wij bieden de fondsenwervingsteams een opleiding en omkadering aan volgens de principes van ethisch management. We werken in heel België, aan beide zijden van de taalgrens.
Sinds 2010 heeft ONG Conseil België meer dan 100 fondsenwervingsteam opgeleid en begeleid en bijna 200.000 vaste donateurs gevonden voor onze verschillende partners: Dokters van de Wereld, Oxfam-Solidariteit, Amnesty International België, Amnesty International Vlaanderen, Plan België, La Ligue des Familles, SOS Kinderdorpen, CNCD-11.11.11, SOS-Faim, Aides et Action, Aides, Unicef en WWF, Spullenhulp, Rode Kruis van België, Louvain Coopération, Join For Water, Eqla en nog veel anderen !
 
Yannick Yaouen is de huidige directeur van ONG Conseil België.

2004

Oprichting van ONG Conseil  Frankrijk

ONG Conseil Frankrijk , dat in 2004 werd opgericht door Jean-Paul Kogan-Recoing, heeft meer dan anderhalf miljoen nieuwe vaste donateurs geworven voor 31 partnerverenigingen. ONG Conseil is zich terdege bewust van zijn verantwoordelijkheid ten aanzien van zowel de werkgelegenheid, die hij helpt ontwikkelen, als de vrijgevigheid van het publiek waarop hij een beroep doet, en heeft er sinds zijn oprichting voor gekozen op ethische wijze te collecteren (echtheid van meningsuiting, niet-agressiviteit, doorzichtigheid), begunstigd door de exclusieve vaststelling van de bezoldiging van al zijn werknemers.