Betekenis vinden. Waarden verdedigen. Vechten om die (schijnbaar) onmogelijke droom van een rechtvaardige wereld waar te maken. De strijd tegen onverschilligheid aangaan om een onomkeerbaar proces van verandering in gang te zetten.

1A0A3269Als donateurswerver voor ngo’s steek je met elk gesprek dat je voert de lont aan van een nieuwe reeks veranderingen.

Een beroep dat zinvol is en betekenis geeft.
Voor Camille was dit werk oorspronkelijk bedoeld als bijverdienste. Vandaag is ze programmaverantwoordelijke voor Oxfam-Solidariteit en ziet ze het nog steeds volledig zitten : « Ik zie mij hier nog niet vlug mee stoppen. Ik kom elke dag met plezier werken, en bovendien is mijn job zinvol en heb ik er al veel uit geleerd. »
Misschien een samenloop van omstandigheden, maar evenzeer een weloverwogen keuze. Als werver leer je elke dag bij, verander je als mens maar word je bovenal ook solidair… Het gevoel iets goed te doen helpt je elke dag weer over de moeilijkheden en de onverschilligheid heen die je in deze job kunt tegenkomen.
Gelukkig bieden de lach en de emoties die je met andere voorbijgangers deelt hier een tegenwicht aan.
Zo vertelt Karim, teamverantwoordelijke voor Plan België en SOS Kinderdorpen in Franstalig België, dat hij één van zijn beste vrienden heeft leren kennen toen hij hem enkele jaren geleden tijdens het werven aansprak.
Ook algemeen programmaverantwoordelijke Matthieu heeft zijn partner – die bovendien ook de moeder van zijn dochtertje is – op de werkvloer leren kennen.

Een bloeiende werver heeft bovendien altijd iets van een gekke, idealistische, menslievende wereldverbeteraar in zich.