Wanneer tablets papier vervangen bij het fondsenwerven

recrutement20bIn januari 2016 krijgen de domicilieringsformuliertjes een make-over en worden ze digitaal. De teams van Dokters van de Wereld en Oxfam-Solidariteit beginnen aan deze transitie met een enthousiasme dat de natuurlijke bezwaren die bij elke verandering horen, van de kaart veegt.

Vanaf de eerste stappen op straat ontstaat er een wedstrijdgevoel: iedere werver wil de eerste van het team zijn die de eerste persoon inschrijft via tablet.

Door deze positieve dynamiek, zien we vanaf de eerste dag dat er vergelijkbare of betere resultaten worden geschreven  met de tablets in vergelijking met het klassiek werven met papieren formulieren.

De teamleiders zien algauw het gebruiksgemak van de tablets in. Amper een week na de lancering van de tablets zijn ze vragende partij voor een volledige overgang.

Hun enthousiasme wordt ook gedeeld door het call center. Het team is verheugd dat ze nieuwe donateurs al kunnen bedanken  op de dag van de inschrijving of de dag erna. “De snelheid waarmee we nu kunnen werken bevestigt het vertrouwen van de donateurs in een efficiënte structuur en toont beter aan hoe zeer de gift en de onmisbaarheid ervan gewaardeerd worden.”

Geleidelijk aan zullen al onze partners overschakelen naar deze manier van werken. Met de tablets kunnen we kwalitatievere informatie en interactieve visuele voorstellingen aanbieden, een goed opgebouwd verhaal brengen en belangrijke informatie sturen naar de donateurs. Bovendien laten de tablets ons toe de kosten voor onze partners te drukken.