De familie heeft zich uitgebreid!

Voor zijn eerste face-to-face fondsenwervingsmissie in België besliste Louvain Coopération ONG Conseil België te vertrouwen! In het kader van deze recente samenwerking stellen we jullie de belangrijkste universitaire NGO van België voor.

In Belgie en in het veld is Louvain Coopération bekend voor haar uitstekende werk ten behoeve van bevolkingen van het zuiden in Bolivia, Benin, Togo, Democratische Republiek Congo, Burundi, Madagascar en Cambodja.
Deze organisatie onderneemt actie voor deze verschillende landen met betrekking tot :

  • De verbetering van de kwaliteit en beschikbaarheid van de gezondheidszorg;
  •  De toegang tot gezondheidszorg, door het ontwikkelen van gemeenschappelijke gezondheidszorg om de bevolkingen hun medische kosten te helpen financieren
  • De voedsel- en economische veiligheid, met de coördinatie van projecten op het gebied van armoede om lokaal ondernemerschap en duurzame gezinslandbouw te bevorderen
  • De opvoeding tot mondiaal en solidair burgerschap door bewustmaking in de universitaire gemeenschap van de kwesties van Noord-Zuid-relaties met een groot aantal evenementen en projecten.

Als universitaire NGO heeft Leuven Coopération de bijzonderheid om wetenschappelijke energie en vaardigheden op korte, middellange en lange termijn te kunnen mobiliseren ter ondersteuning van haar verschillende projecten.

[us_single_image image=”10476″]

Op 2 december jl. heeft een nieuw team van Ambassadeurs een opleiding gevolgd om de eerste fondsenwervingsmissie ten behoeve van deze NGO te starten!