De hele activiteit van ONG Conseil België is gericht op de ethiek van de persoonlijke fondsenwerving.
Daarom voldoen de opleiding en begeleiding van onze teams aan de eisen van :

Wij werven onze teams aan, leiden ze op en houden toezicht volgens de beginselen van ethisch beheer en een discours dat trouw is aan de realiteit van de NGO’s.

Ons aanwervingsbeleid is gebaseerd op de diversiteit van de profielen die we aanwerven, alsook op de gelijkheid van mannen en vrouwen binnen het bedrijf.

Onze fundraisers zijn getrainde professionals die worden begeleid door ervaren teamleiders.

Bij ONG Conseil België is de bezoldiging onafhankelijk van de resultaten. Fondsenwervers worden immers betaald op basis van het aantal uren dat zij werken en niet op basis van het aantal geworven donoren.

  • Transparantie wat het professionele en bezoldigd (vast uurloon) karakter van het werven betreft.
  • Het brengen van een echt en waarheidsgetrouw verhaal : het uitgebreid uitleggen van het sociale doel van de organisaties waarvoor we werken, op basis van betrouwbare en actuele kennis.
  • Niet liegen of agressief zijn, mensen niet met een schuldgevoel opzadelen.
  • De eerlijkheid hebben om toe te geven dat je iets niet weet en nooit misleidende of verkeerde informatie geven.
  • Transparantie over het maandelijkse minimumbedrag zodat de donateurs voor een gift kunnen kiezen die het dichtst bij hun mogelijkheden en wensen aansluit.
  • Respectvol en oordeelloos omgaan met de mening van de gesprekspartner of met de beslissing van de donateur om de ngo al dan niet te steunen.
  • Het ongediscrimineerd benaderen van voorbijgangers ongeacht hun leeftijd, geslacht, kledij, specifieke kenmerken…

Download ons mvo-beleid