Sinds de oprichting in 2004 en onder de impuls van stichter Jean Paul Kogan-Recoing heeft ONG Conseil meer dan 1 800 000 maandelijkse donateurs geworven voor een 50-tal verschillende organisaties in Frankrijk, België, Zwitserland en Canada. Verschillende duizenden straatwervers hebben dit mee mogelijk gemaakt. Dit heeft er niet enkel voor gezorgd dat onze partner-NGO’s meer financiële onafhankelijkheid verworven hebben, maar ook een grotere naamsbekendheid, wat hun werk hier en op het terrein ten goede is gekomen.

Bij ONG Conseil dragen we onze waarden hoog in het vaandel, die vervat zitten ons deontologisch charter. Wat houdt dit charter juist in? Een ethisch sociaal- en verloningsbeleid, dat transparant is en in overeenstemming met de filosofie van onze partners. De strijd tegen alle vormen van sociale onrechtvaardigheid voeren wij ook. Elke dag zetten we ons met hart en ziel in voor een betere wereld door iedereen de mogelijkheid te bieden om zijn steentje bij te dragen. Zij het thuis, op straat of in de winkel. We geven een bondige en transparante uitleg over de projecten van de verenigingen die we verdedigen en wijzen op hun noden, nu én in de toekomst.

Wij zijn burgers die de dialoog aangaan met andere burgers over onderwerpen die velen nauw aan het hart liggen. Zoals het recht van elk mens om op zoek te gaan naar een beter leven, toegang te hebben tot primaire zorgen. Met als doel dat wat sommigen een utopie noemen, om te vormen tot werkelijkheid.
Wij dragen hiertoe ons steentje bij samen met onze partners en zijn daar bijzonder fier op.

En ja, in alle transparantie, onze wervers en wijzelf worden betaald voor het werk dat we doen. De wereld van de non profit professionaliseert zich al geruime tijd, zich bewust van het feit dat men sterke krachten nodig heeft binnen de organisatie om zo efficiënt mogelijk te werken. Zo zijn wij ook op zoek naar de meest gemotiveerde medewerkers die zich met hart en ziel willen inzetten voor onze partners. We vinden het dan ook bijzonder belangrijk dat de vaardigheden die we hen aanleren, dagelijks worden toegepast in hun werk: respect voor collega’s en mensen in de straat, een goed onderbouwd en transparant discours, raad opvolgen van collega’s met ervaring. Op deze manier leren we onze wervers de kneepjes van het vak zodat ze zich verder kunnen ontwikkelen en kunnen doorgroeien binnen onze organisatie.

Voor velen onder ons is dit niet gewoon een simpel baantje, maar echt een “métier”. En daarenboven een bron van interessante ontmoetingen! Het volstaat om even binnen te springen in onze kantoren of langs te gaan op het terrein om te zien hoe divers ons team is. We willen iedereen de kans bieden om deel uit te maken van deze prachtige projecten, ongeacht hun sociale of culturele achtergrond, hun ervaring of opleidingsniveau.

We dragen een dubbele verantwoordelijkheid: efficiënt en winstgevend zijn in de uitvoering van onze programma’s, maar ook een toonbeeld zijn in ons sociaal beleid. Vanaf de oprichting verdienen onze wervers een vast loon met de mogelijkheid om door te groeien naargelang hun capaciteiten.
Onze salarissen zijn in de loop van de tijd geëvolueerd, wat normaal is voor het werk dat onze wervers dagelijks doen en de energie die ze erin investeren. En dit in moeilijke omstandigheden. Het zijn zij die voor onze partners de voorbije 15 jaar meer dan 800 miljoen euro ingezameld hebben. We willen hen hier dan ook van harte voor bedanken!

Fondsen werven op straat is sinds geruime tijd het meest winstgevende kanaal voor verenigingen. Daarenboven geeft het hen zichtbaarheid bij het grote publiek. Daarom is het noodzakelijk om dit op een kwalitatieve en deontologische manier te blijven doen, zonder het werk van onze partners uit het oog te verliezen. De laatste jaren zien we teveel twijfelachtige praktijken opduiken in onze sector. Een aanpak die niet langer getuigt van verantwoord burgerschap, maar veel weg heeft van ordinaire verkoop op commissie. Mensen zijn meer waard en willen meer! NGO’s en onze medewerkers ook! Met 15 jaar ervaring in de sector zijn wij van mening dat het belangrijk en gezond is om garant te staan voor een duurzame vorm van straatwerving.

[us_testimonial author=”Yannick Jaouen” company=”Algemeen directeur”]We moeten opletten om niet in de val van de “Uberisering” te trappen en niet langer in overeenstemming te zijn met de strijd die gevoerd wordt door de sector, die ook vaak aan de basis ligt van het ontstaan van onze partners. We riskeren niet enkel om onze bestaansreden te verliezen, maar ook de belangrijkste bron van inkomsten, de mensen! We kunnen met oprechte en goed doordachte argumenten uitleggen aan voorbijgangers waarom wervers betaald worden om donateurs te zoeken. Het is langs de andere kant veel moeilijker om uit te leggen dat iemand zijn loon stijgt naargelang het aantal donateurs dat hij werft. Wat trouwens ook duidelijk gereglementeerd is binnen het charter van het VEF.[/us_testimonial]

We moeten opletten om niet in de val van de “Uberisering” te trappen en niet langer in overeenstemming te zijn met de strijd die gevoerd wordt door de sector, die ook vaak aan de basis ligt van het ontstaan van onze partners. We riskeren niet enkel om onze bestaansreden te verliezen, maar ook de belangrijkste bron van inkomsten, de mensen! We kunnen met oprechte en goed doordachte argumenten uitleggen aan voorbijgangers waarom wervers betaald worden om donateurs te zoeken. Het is langs de andere kant veel moeilijker om uit te leggen dat iemand zijn loon stijgt naargelang het aantal donateurs dat hij werft. Wat trouwens ook duidelijk gereglementeerd is binnen het charter van het VEF.

We hebben niet de intentie om u de les spellen, want ondanks onze dagelijkse inspanningen, zijn we zelf ook niet perfect. Maar het is ons duidelijk dat een verloning via bonussen of ‘per donateur’ niet de richting is die we met onze sector uit willen. Zeker niet als we hierdoor onnodig het risico lopen om slechte pers te halen. Deze manier van werken is niet goed voor de werknemer, die in dit geval bijzonder veel druk ervaart, niet voor de voorbijganger omdat dit een grote impact op het discours van de werver kan hebben, en al helemaal niet voor de NGO en zijn imago.

Het F2F werven bestaat sinds 20 jaar in Europa en heeft nog een mooie toekomst voor zich. Tenminste als we oprecht, transparant en waakzaam blijven.

Yannick Jaouen

Algemeen directeur