Isabelle Bister was voordien manager van het Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen-kantoor in Brussel en is sinds 2016 algemeen directeur van Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen. Zij was bereid enkele vragen te beantwoorden, zodat wij meer over haar en de stichting te weten konden komen.

  • Kan je ons vertellen over jouw achtergrond?

Sinds ik een tiener was, heb ik er altijd van gedroomd kansarme jongeren van de straat te helpen en voor zichzelf een toekomst op te bouwen ver van armoede, geweld, drugs… Toen het tijd was om mijn academische pad te kiezen, koos ik voor criminologie. Na een jaar besloot ik eerst rechten te gaan studeren aan de KULeuven. Na mijn rechtenstudie ben ik in de vrijwilligerssector gaan werken.

  • En wanneer kom je aan bij Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen?

In 1994 ontmoette ik bij toeval de neef van pater Aloysius Schwartz, de stichter van de projecten van Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen. Ik was onmiddellijk enthousiast over deze projecten en verbond mij ertoe een projectvertegenwoordiging en een fondsenwervingsbureau in België te openen.

  • Wat is jouw huidige baan? 

Als directeur van het Belgische kantoor van Stichting Wereld Dorpen voor Kinderenwerk ik voornamelijk aan de vertegenwoordiging van de projecten van onze stichting, de relaties met donateurs en bewustmakingsactiviteiten, naast het dagelijkse beheer van het kantoor.
Als algemeen directeur werk ik nauw samen met de Zusters van Maria (die onze projecten in het veld beheren), om de financieringsbehoeften en ontwikkelingsprioriteiten vast te stellen. Ons Belgisch kantoor telt slechts 2 werknemers, waardoor we een brede waaier aan verantwoordelijkheden kunnen delen.

  • Heeft de COVID-19-pandemie gevolgen gehad voor Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen? 

De pandemie heeft een rampzalig effect op de armoede in de wereld. Kinderen worden het meest getroffen. De meeste gezinnen die we helpen, werken op het land, in de restaurantkeuken, als arbeider of verkopen goederen op de markt…  Door de crisis zijn ze van de ene dag op de andere hun belangrijkste bron van inkomsten kwijtgeraakt.  Een dag zonder inkomen is een dag zonder maaltijd.  
De pandemie heeft miljoenen kinderen van school gehaald en hun gezinnen zodanig verarmd dat zij geen andere keuze hebben dan hun toevlucht te nemen tot kinderarbeid om het gezinsinkomen aan te vullen. 

  • Hoe hebben jullie deze mensen kunnen helpen?

Meer dan ooit voelden wij de noodzaak om zoveel mogelijk kinderen te bereiken, om hen een plaats in onze dorpen te bieden en om hen te midden van de pandemie op school te houden. Wij konden al onze leerlingen in onze dorpen op school houden, terwijl de openbare scholen in de landen waar wij actief zijn, gesloten waren. 
Tijdens de pandemie was het dringend noodzakelijk al onze studenten kwaliteitsonderwijs op afstand aan te bieden. Vanwege de pandemie mochten de leraren het dorpscomplex niet meer betreden. Om de continuïteit van het onderwijs voor al onze leerlingen in onze dorpen te waarborgen, hebben we geholpen de internetverbinding van de dorpen te verbeteren en smart-tv’s te financieren.

  • Hoe lang werken jullie al samen met ONG Conseil België?

Wij leerden ONG Conseil België kennen via mensen die er gewerkt hadden en we hebben een eerste test gedaan in 2020. 

  • Hoe zou je de samenwerking tussen Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen en ONG Conseil België omschrijven? 

Wij zijn erg blij met het enthousiasme van onze ambassadeurs voor de projecten van Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen. Hun aanwezigheid op straat maakt onze projecten bekender. Zij slagen erin het idee over te brengen dat armoede niet onvermijdelijk is, maar dat wij de macht hebben om het leven van duizenden jongeren in nood te veranderen. Zij tonen aan dat deze jongeren over veel talent en potentieel beschikken en dat zij – met de hulp van onze donateurs – in staat zullen zijn om de antwoorden op de ontwikkelingsproblemen van hun land in zichzelf te vinden. Wij hechten veel belang aan het contact met onze teams en de opvolging van de teams op straat.

  • Jouw laatste woord? 

De huidige crisis treft veel jongeren en hun gezinnen over de hele wereld. Het treft ons ook in Europa. Naast de crisis als gevolg van de pandemie, is er de oorlog in Oekraïne en de uitzonderlijke inflatie in de hele wereld. Ondanks de uitzonderlijke economische context en de financiële moeilijkheden waarmee onze dorpen te kampen hebben, geven wij voorrang aan onze hoofdopdracht: kinderen helpen om via onderwijs aan de armoede te ontsnappen.  Wij hopen dat de vrijgevigheid van de Belgen het leven zal blijven veranderen van kinderen die onze hulp nog nooit zo hard nodig hebben gehad.  ONG Conseil werkt elke dag om deze droom mogelijk te maken.

Bedankt Isabelle !