Een primeur voor het OCMW van de Stad Brussel! Voor het eerst heeft deze instelling een beroep gedaan op de deskundigheid van ONG Conseil België om jongeren tussen 18 en 25 jaar rechtstreeks in de straten van de hoofdstad te sensibiliseren. Hanane Zribi, coördinatrice van de studentencel en de deal-unit 18-25 bij het OCMW van de Stad Brussel legt ons dit gloednieuwe project uit…
  • Kunt u ons meer vertellen over de studentencel?

De studenteneenheid helpt ongeveer 2.400 studenten hier op het OCMW in Brussel. Wij steunen hen gedurende hun hele studie, wij helpen hen financieel maar ook met verschillende maatregelen om hen te helpen slagen door te voorkomen dat zij de school verlaten en falen.

  • En de 18-25 deal cel?

De cel 18-25 is in februari jongstleden opgericht. Het is opgericht als reactie op de onzekerheid van jongeren, die tijdens de COVID-crisis is toegenomen. Het idee was om het OCMW toegankelijker te maken voor jongeren, omdat bleek dat jongeren het om verschillende redenen moeilijk vinden om naar het OCMW te gaan of stappen te ondernemen bij het OCMW, hetzij omdat ze niet aan het OCMW denken, hetzij omdat ze denken dat het OCMW hen niet kan helpen, hetzij omdat ze ontmoedigd worden door de administratieve stappen die het OCMW vereist. In het algemeen zijn jongeren niet goed op de hoogte van hun rechten.

  • Hoe maak je jongeren bewust?

Wij hebben eerst samengewerkt met bepaalde partners uit de verenigingswereld die actief zijn met jongeren, maar voor jongeren die niet door verenigingen gevolgd worden, leek het ons belangrijk om hen bewust te maken van het OCMW, de geboden hulp en de steun die op een andere manier kan worden geboden.

Bovendien hebben de verenigingen die actief zijn met jongeren, door de bijzondere gezondheidssituatie, minder jongeren ontmoet en dus ook minder jongeren naar het OCMW doorverwezen. Dus dachten we, waarom gaan we de jongeren niet rechtstreeks ontmoeten? Hiervoor hadden wij een tussenpersoon nodig, omdat wij, bij het OCMW, niet opgeleid zijn om op het terrein aan bewustmaking te doen. Wij hebben er de voorkeur aan gegeven een beroep te doen op een team dat zijn taak vervult en op dit gebied over een zekere deskundigheid beschikt.

  • Dat is waar ONG Conseil Belgique om de hoek komt kijken!

Precies. Pierre Verbeeren, directeur-generaal van het departement sociale actie van het Brussels Centrum voor Maatschappelijk Welzijn, is zeer vertrouwd met de vrijwilligerssector aangezien hij jarenlang directeur-generaal van Médecins du Monde is geweest. In zijn functie werkte hij veel samen met organisaties voor straat- en telefonische colportage, zoals ONG Conseil Belgique. Dus hij dacht dat dit een interessante benadering voor ons project kon zijn.

  • Hoe zou u de samenwerking van het OCMW met ONG Conseil Belgique omschrijven?

Het contact is heel positief! Wij hebben deelgenomen aan zeer interessante vergaderingen, tijdens welke wij alle bij ONG Conseil betrokken personen hebben kunnen ontmoeten en aldus alle verantwoordelijken voor elke pool hebben kunnen identificeren.  Wij hebben ook veel opheldering gekregen van ONG Conseil over onze vragen en verwachtingen. We krijgen vaak feedback, wat we erg op prijs stellen.

Nu moeten we gewoon wachten tot het einde van de missie en nagaan of de doelstellingen zijn bereikt. Als dat het geval is, zullen we proberen te begrijpen wat er fout is gegaan en bespreken wat er kan worden verbeterd, waarom we het in de toekomst niet opnieuw doen 😉

  • Wat is het belangrijkste om te onthouden?

Aarzel niet om contact op te nemen met het OCMW van Brussel en meer in het bijzonder met onze cel “deal 18-25” via een van onze verschillende rechtstreekse communicatiekanalen:

  1. Ons telefoonnummer: 0800/35.237
  2. Onze sociale netwerken: Facebook en Instagram: cpas de la ville de Bruxelles
  3. Onze brievenbus: cellule18-25@cpasbxl.brussels

Bedankt Hanane !