7 maanden geleden begon Giuseppe Muscogiuri bij SOS Faim te werken als Fundraising Manager. Van marketing naar de landbouwsector via Brazilië, vertelt deze globetrotter ons over zijn atypische achtergrond en zijn aankomst bij SOS Faim, een van onze partnerverenigingen.

KAN JE ONS IETS VERTELLEN OVER JOUW ATYPISCHE ACHTERGROND?
Eigenlijk kom ik uit de marketing, omdat ik naar een business school ben geweest. Ik werkte voor verschillende marketingbedrijven tot ik, zoals iedereen die in verenigingen werkt, betekenis wilde geven aan mijn dagelijkse leven. Daartoe ben ik eerst 6 maanden op reis gegaan om het werk van verschillende verenigingen te volgen.

WELKE VERENIGINGEN HEB JE GEVOLGD?
Ik heb eerst 2 jaar voor het Franse Rode Kruis gewerkt en daarna 3 jaar voor de vereniging Aide et Action, waar ONG Conseil zijn intrede deed! Dit was de start van face-to-face fondsenwerving op straat voor deze vereniging.
Aan het einde van deze 3 jaren, die voor mij zeer intens en verrijkend waren, zowel wat mijn persoonlijke ontwikkeling als wat mijn kennis betreft, ben ik naar Brazilië gaan wonen om mee te werken aan de opening van een opvangcentrum voor straatkinderen in Salvador de Bahia.

NIEUW CONTINENT, NIEUW LEVEN?
Aanvankelijk niet, het was een project van 2 jaar, maar… ik werd verliefd op Brazilië en ik ben er gebleven! En dankzij een cursus over permacultuur die ik tijdens mijn verblijf in Brazilië had gevolgd, besloot ik in de landbouwsector te gaan werken. Daarom ging ik in het centrum van het land wonen, in de buurt van de hoofdstad Brasilia, waar ik begon te werken aan de oprichting van een biologische markt en een boerenorganisatie voor de gemeenschap. Ik had ook een biologisch groenteteeltbedrijf en een biologische winkel.

EN HOE BEN JE BIJ SOS FAIM TERECHT GEKOMEN?
Om familiale redenen keerde ik terug naar België waar ik manager van een biologische winkel werd. Zodra ik terug in België was, was het een natuurlijke “match” met de vereniging en van het een kwam het ander… 7 maanden geleden ben ik fulltime aan de slag gegaan bij SOS Faim als Fundraising Manager! Mijn functie omvat het beheer van prospectieactiviteiten, de werving van nieuwe donateurs, de ontwikkeling van hun loyaliteit, het opzetten van nieuwe projecten… het combineert zowel mijn basisopleiding als mijn interesses die verband houden met de landbouwsector!

DUS JE WERD AANGENOMEN MIDDEN IN DE GEZONDHEIDSCRISIS… HOE HEEFT SOS FAIM ZICH AANGEPAST AAN DE COVID 19 SITUATIE EN AAN DE MAATREGELEN?
Zoals vele verenigingen hebben wij telefonisch contact opgenomen met onze donateurs om hen erop te wijzen dat de belastingaftrek tot 60% werd verhoogd, en om hen voor te stellen vaste donateurs te worden of het bedrag van hun gebruikelijke giften te verhogen.
Wij hebben ook een bewustmakingscampagne opgezet tegen de vrijhandelsovereenkomst die door de EU wordt ondertekend met Peru, Colombia en Ecuador. Er werd een petitie opgesteld en naar de ministers gestuurd. Tijdens deze campagne hebben wij vanuit verschillende invalshoeken over hetzelfde thema gecommuniceerd: een politieke invalshoek, een bewustmakingshoek en een fondsenwervende invalshoek. En het werkte heel goed, want we hebben de donaties op internet met 4 vermenigvuldigd en we hebben meer dan 100 nieuwe donateurs geteld.

EN WAT JULLIE EVENEMENTEN BETREFT ?
Gezien de situatie hebben we de Hunger Race helaas moeten annuleren, ook al het evenement meer dan 100.000€ kunnen inzamelen. Het Alimenterre Festival kon gelukkig in oktober worden voortgezet in een beperkte versie. De filmdebatten, het belangrijkste onderdeel van het festival, konden worden gehouden in halflege zalen (slechts 1 op de 2 zitplaatsen kon worden bezet), maar de andere activiteiten (de workshops, de tentoonstellingen, de bar, de concerten, enz.) moesten volledig worden geannuleerd.

WAT IS DE LAATSTE ACTIE VAN DE VERENIGING WAAR JE HET MEEST TROTS OP BENT?
We hadden het geluk dat we de straatwerving konden hervatten in september-oktober 2020, de “minder lockdown” periode. Toen konden we een heel mooie missie doen met ONG Conseil. Het werkte heel goed en het stelde ons in staat de noodzaak in te zien en te begrijpen om nieuwe donateurs te werven. SOS Faim heeft al vele jaren een kerngroep van trouwe donateurs, maar wij hebben gewerkt aan een plan om het budget voor prospectie in de komende jaren te verdrievoudigen.

[us_single_image image=”11731″ size=”medium” align=”center”]

HOE LANG WERKT SOS FAIM AL SAMEN MET ONG CONSEIL BELGIË?
Ik kwam vorig jaar augustus aan, maar het is al een tijdje geleden want ik vond documenten die dateren van 2012!

HOE ZOU JE DE SAMENWERKING TUSSEN SOS FAIM EN ONG CONSEIL BELGIË OMSCHRIJVEN?
Bij SOS Faim zijn wij zeer tevreden over de samenwerking met ONG Conseil België: wij hebben een vertrouwensrelatie met het hele team en voelen dat iedereen die bij het beheer van de operaties betrokken is, zeer beschikbaar is. Transparantie en eerlijkheid, fundamentele waarden van SOS Faim in al zijn missies, komen perfect tot uiting in ONG Conseil België.

HET NIEUWS DAT WE MOETEN ONTHOUDEN ?
We waren bang dat het 2 jaar op rij zou worden afgelast, maar ons Hunger Race-evenement zal plaatsvinden in 2021! Het evenement was oorspronkelijk gepland voor juni, maar is verschoven naar het weekend van 18 september 2021.
Wij weten nog niet in welke vorm het evenement zal plaatsvinden, maar wij hopen echt dat het in aanwezigheid zal zijn, want naast de sportieve inzet is het ook in het belang van het evenement om een paar maanden voor de race met zijn team te trainen.
En ik herinner jullie eraan dat het evenement voor iedereen toegankelijk is, want er zijn verschillende raceparcours van verschillende niveaus, dus we verwachten velen van jullie !

[us_single_image image=”11732″ size=”full” align=”center”]

JE LAATSTE WOORD?
Bij SOS Faim is iedereen er klaar voor : zodra we de missies met ONG Conseil kunnen hervatten, gaan we!