WWF is de internationale organisatie die oplossingen aanreikt om de natuur wereldwijd te beschermen en te herstellen. We zijn actief op het terrein en formuleren adviezen voor politieke beslissingen, gesteund door een sterke gemeenschap van mensen die ijvert voor een betere planeet. Samen zijn we vastberaden om het verlies van biodiversiteit een halt toe te roepen: van tijgers, olifanten en andere bedreigde sleutelsoorten tot unieke gebieden, zoals de Amazone of de Oceaan, die het leven op Aarde en ons welzijn in stand houden.

DE PRINCIPES

WWF:

  • is globaal, onafhankelijk, multicultureel en formuleert adviezen los van enige politieke voorkeur of strekking;
  • gebruikt de meest betrouwbare en meest recente wetenschappelijke informatie om elk probleem te evalueren en oplossingen te identificeren;
  • gaat op zoek naar dialoog en vermijdt onnodige confrontaties;
  • stelt concrete oplossingen op voor het natuurbehoud door middel van een combinatie van veldwerk, politieke initiatieven, capaciteitsversterking en educatie;
  • betrekt de lokale gemeenschappen en de inheemse volkeren in de planning en uitvoering van haar programma’s, met respect voor hun cultuur en hun economische behoeftes;
  • werkt kostenefficiënt en maakt met de nodige transparantie gebruik van de donaties.