Samen maken we een eind aan dakloosheid!

Straatverplegers vzw is een medisch-sociale organisatie die er van overtuigd is dat het mogelijk is dakloosheid in Brussel te beëindigen.

Sinds 2005 draagt onze organisatie hieraan bij door de meest kwetsbare daklozen in termen van gezondheid van de straat te halen en door andere verenigingen en het grote publiek te mobiliseren om duurzame oplossingen te zoeken voor de problematiek van de dakloosheid.

Aandacht voor hygiëne, het waarderen van de talenten van dakloze mensen, intensieve samenwerking met andere sociale en medische organisaties en het voorzien van woningen, zijn de hefbomen die Straatverplegers gebruikt om te komen tot een duurzame herhuisvesting.

Straatverplegers verbindt er zich toe een speler te zijn die enthousiasme opwekt, mensen samenbrengt en vernieuwend werkt om zo een eind te maken aan dakloosheid.

Straatverplegers deelt graag haar expertise en ervaring met andere actoren die hetzij kwetsbare mensen reïntegreren, hetzij preventief werken om zo te vermijden dat hulpbehoevende mensen in de marginaliteit zouden verzeilen.