Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen helpt kinderen om aan de armoede te ontsnappen via onderwijs.
DOEL

Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen wilt de cirkel der armoede in de wereld duurzaam doorbreken door een veelzijdige aanpak die onze kinderen helpt om te genezen van de fysische en emotionele wonden van hun vroegere leven in armoede. Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen biedt middelbaar onderwijs, een beroepsvorming, een woonplaats, drie gezonde maaltijden per dag en medische hulp aan méér dan 20.000 kinderen die in extreme armoede geleefd hebben.

IMPACT

Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen wilt een diepgaande wijziging in levensomstandigheden teweegbrengen door onderwijs te bieden aan een kind per gezin. Door een kind per gezin te vormen, kan ze het armoedeniveau van een hele gemeenschap verminderen.

WERELDDORPEN

Haar scholen verwelkomen de kinderen in internaat. Alle rechtstreekse en onrechtstreekse kosten gebonden aan het onderwijs worden ten laste genomen. Naast het algemeen middelbaar en beroepsonderwijs, krijgen alle kinderen een veilige plaats om te wonen, eten en verzorging in de Werelddorpen.

GESCHIEDENIS

Vader Aloysius Schwartz stichtte de eerste Werelddorpen in 1964 na de Koreaanse oorlog die duizenden weeskinderen op straat had gelaten.