Sinds 1924 is Stichting tegen Kanker op nationaal niveau een van de grote actoren op het gebied van kankerbestrijding in België. Als nationale en onafhankelijke organisatie is zij, als expertisecentrum, in staat de situatie met een brede en onpartijdige blik te benaderen en prioriteiten en doeltreffende acties te identificeren. Niet alleen is de Stichting aanwezig in alle regio’s van het land, ze maakt ook deel uit van een uitgebreid internationaal netwerk.

Van hoop naar overwinning
Hoop op een wereld waar het leven het haalt van kanker: door dankzij onderzoek de kansen op genezing te verhogen en ongeneeslijke kankers te herleiden tot chronische ziekten en door dankzij preventie de risico’s te verminderen. Zonder het verbeteren van de levenskwaliteit van personen die getroffen worden door kanker uit het oog te verliezen, zowel voor, tijdens als na de ziekte.