SOS Faim is een Belgische ontwikkelingsngo dat al sinds 1964 actief strijdt tegen honger en armoede in rurale gebieden van Afrika en Latijns-Amerika. SOS Faim concentreert al haar acties op lokale samenwerkingsverbanden met boeren- en producentenverenigingen of microfinancieringsinstellingen. De filosofie van SOS Faim wil mensen in het Zuiden zelf laten beslissing over hun eigen ontwikkeling en verwerpt bevoogding.
MISSIES

SOS Faims algemeen doel is om honger en armoede te bestrijden door boerenfamilies op twee belangrijke manieren te steunen:

  • De capaciteiten van boeren in het Zuiden versterken door ze te voorzien van technische, organisatorische en financiële hulp zodat ze hun economische en sociale situatie blijvend kunnen veranderen en uiteindelijk autonoom kunnen worden.
  • Mensen in het Noorden sensibiliseren en mobiliseren om samen met onze partners in het Zuiden het beleid dat een impact heeft op honger en armoede in ontwikkelingslanden te beïnvloeden.
ENKELE CIJFERS
  • De programma’s van SOS Faim bereiken meer dan een miljoen begunstigden.
  • Meer dan 6,5 miljoen euro ging naar de partners van SOS Faim voor hun ontwikkelingsacties.
  • SOS Faim België en Luxemburg ontvingen 1,5 miljoen euro van zo’n 14.000 schenkers.
  • SOS Faim geeft de prioriteit aan partnerschappen in 11 landen. Om de kwaliteit van de partnerschappen te behouden, zal SOS Faim deze lijst niet uitbreiden.
  • Wereldwijd lijden 1 miljard mensen honger. Twee derde daarvan zijn boeren en hun families.
  • 70 jaar partnerschappen met honderden structuren.