VISIE

In 2025 is New Samusocial één van de stuwende krachten van de noodhulp en de begeleiding op weg naar integratie voor de daklozen van het Brussels Gewest. Het is een baken van reflectie en innovatie ter zake en bouwt zijn deskundigheid verder uit met duidelijke prioriteiten in het gehanteerde kwaliteitsbegrip. Het bouwt daarvoor op het engagement en de samenhang van zijn teams en onderscheidt zich door zijn vermogen tot samenwerking met al de verschillende krachten van de sector.

DOELGROEP

De doelgroep van de organisatie zijn daklozen, hetzij iedereen die geen dak boven het hoofd heeft, ongeacht diens administratieve of enigerlei andere toestand. De doelgroep krijgt kosteloos toegang tot een onvoorwaardelijke opvang met begeleidingsdiensten en een kwalitatief hoogstaand verblijf. Met het oog op een vlotte doorverwijzing beschikt de organisatie over opgeleide teams, aangepaste infrastructuur en medische, psychologische en sociale ondersteuning die aansluit bij de behoeften van de verschillende bevolkingsgroepen.

OPDRACHTEN

  • OPVANG VERZORGEN

Een band creëren, deuren openen en kosteloos een aantal primaire diensten verstrekken (onderdak, bed, maaltijd, verzorging, sanitair, luisteren, veiligheid), ongeacht het administratief statuut, in een klimaat van vertrouwen aangepast aan de behoeften zodat de opgevangen mensen zich welkom en veilig voelen.

  • BEGELEIDEN

De begunstigde individueel ondersteunen, doorverwijzen en opvolgen bij diens handelingen en plannen om ervoor te zorgen dat deze zich zelfverzekerd voelt, herstelt, op eigen benen kan staan en opnieuw deel gaat uitmaken van de samenleving.

Dit vereist dat naar de persoon wordt geluisterd en dat zijn behoeften worden geanalyseerd zodat deze de tijd krijgt om in een gepaste en multidisciplinaire omgeving uit te kijken naar de aangepaste oplossingen die hem worden voorgesteld.

  • GETUIGEN

Het standpunt van New Samusocial over de realiteit en de uitdagingen van dakloosheid en van de toestand van verzoekers om internationale bescherming ter kennis brengen van de Brusselse instellingen en van het brede publiek. Als actief brenger van verandering getuigt de vzw zo over de situaties waarmee zij te maken krijgt op het terrein en gaat zij aankloppen bij de beleidsinstanties zodra dat verantwoord blijkt.

WAARDEN

  • Engagement
  • Transparantie
  • Respect
  • Gelijkheid
  • Samenwerking