Plan International streeft ernaar een wereld mee uit te bouwen waarin alle kinderen zich volledig kunnen ontplooien in de eigen gemeenschap, een wereld die ook de waardigheid en alle rechten van kinderen respecteert, conform het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK, 1989).

Plan International is een onafhankelijke niet-gouvernementele organisatie, lid van de internationale Plan-koepel, die actief is in 71 landen, waarvan 51 van de armste landen van Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Sinds 1983 werkt Plan International met en voor de meest kwetsbare kinderen en hun gemeenschap in het Zuiden en gaan we de strijd aan met armoede, onrecht en ongelijkheid. Plan International sensibiliseert het grote publiek, werft fondsen en plaatst kinderrechten op de agenda van scholen, de media en politici.

Thema’s

 • Een goede start in het leven
 • Toegang tot drinkbaar water en sanitair
 • Kwaliteitsvol onderwijs
 • Bescherming tegen misbruik en geweld
 • Inspraak in beslissingen
 • Seksuele gezondheid en preventie van hiv/aids
 • Een behoorlijk inkomen
 • Voorbereiding op en interventie tijdens noodsituaties

Plan International verleent directe steun aan 8 partnerlanden: Benin, Niger, Togo, Bolivia, Ecuador, Cambodja, Laos en Vietnam. Plan België focust in het bijzonder op 4 actiedomeinen: een goede start in het leven, kwaliteitsvol onderwijs, bescherming tegen misbruik en geweld en voorbereiding op en interventie tijdens noodsituaties.

Missies

Om de levensomstandigheden van kinderen en hun gemeenschap in de armste landen van het Zuiden structureel te verbeteren, kiest Plan International voor een specifieke aanpak, namelijk de kindgerichte gemeenschapsontwikkeling.
Plan analyseert de situatie altijd en geeft daarbij inspraak aan de lokale bevolking. Vanuit die analyse ontwikkelt Plan kwaliteitsvolle programma die een grote impact genereren waardoor:

 • de meest kwetsbare kinderen, zowel meisjes als jongens, de kans krijgen om hun rechten op te eisen binnen hun gemeenschap en zich volledig te ontplooien.
 • gezinnen en leden van de lokale gemeenschap hun verantwoordelijkheid tegenover kinderen kunnen opnemen en hun eigen oplossingen kunnen vinden in de strijd tegen armoede.
 • overheden en organisatie, zowel op lokaal, nationaal en internationaal niveau, aangespoord worden om bij te dragen aan de promotie en de verwezenlijking van kinderrechten.

Enkele cijfers

 • 40.000 Plan ouders en vaste schenkers
 • 340.000 kinderen in het Zuiden worden ondersteund door Plan