Oxfam-Solidariteit is lid van Oxfam International, een confederatie die wereldwijd 18 Oxfams groepeert. Deze Oxfams werken samen in meer dan 90 landen aan duurzame oplossingen voor armoede, onrecht en ongelijkheid.

Oxfam, al sinds 1964 aanwezig in België, voert druk uit op beleidsmakers en mobiliseert het volk in de strijd tegen onrecht. Oxfam draagt ook bij aan internationale noodhulpacties en ontwikkelingsprojecten samen met haar partners in de hele wereld.

Waarden

 • respect voor de mensenrechten
 • niet discrimineren
 • gelijkheid
 • rechtvaardigheid
 • transparantie
 • diversiteit
 • tolerantie

Missies

Oxfam zet zich in om structurele oorzaken van armoede aan te pakken, druk uit te voeren en burgers te mobiliseren.

 • Strijden zodat rijke landen daadwerkelijk bijdragen aan de ontwikkeling van arme landen (ontwikkelingssamenwerking, innovatieve financiering…).
 • Strijden tegen belastingontwijking, waardoor ontwikkelingslanden tientallen miljoenen euro mislopen.
 • Verdedigen van universele toegang tot kwaliteitsgezondheidzorg voor iedereen, in functie van hun noden en niet van hun middelen.
 • Opkomen voor de rechten van landbouwers en voor voedselzekerheid te verzekeren voor iedereen. Campagne voeren om ons mondiaal voedselsysteem, dat grotendeels mislukt is, te hervormen.
 • Klimaatsverandering en de oorzaken ervan aanpakken, die hoofdzakelijk de arme landen het hardst treffen.
 • Zorgen dat mensen kunnen meegenieten van de natuurlijke rijkdommen van hun land o.a. mineralen, gas, olie, grond…
 • Opkomen voor en beschermen van mensen in conflictgebieden omdat zij vaak geen economische of sociale rechten meer hebben in oorlogsgebied.