De Mucovereniging is de enige nationale vereniging die zich inzet voor kinderen, jongeren en volwassenen met muco. Wij streven naar een beter en langer leven van alle mensen met muco in hun land, door ondersteuning van families, informatie, belangenverdediging en steun aan het wetenschappelijk onderzoek.

Onze eerste prioriteit is de kinderen, jongeren en volwassenen met muco in ons land bij te staan in hun dagelijkse strijd tegen de ziekte. Via informatie, sociale, praktische en financiële steun en tal van andere projecten proberen we samen oplossingen te vinden voor de problemen waarmee mensen met muco geconfronteerd worden. Dankzij de inzet van velen kunnen we dit elke dag een stukje waarmaken.

Als Mucovereniging willen we bijdragen tot een wereld waarin muco geen levensverkortende aandoening meer is, maar kan genezen worden.