Memisa is een christelijk geïnspireerde organisatie die samen met organisaties van het lokaal maatschappelijk middenveld een professionele en duurzame ondersteuning van de gezondheidszorg beoogt.
ONTSTAAN

In 1988 ontstond Memisa België vanuit een vraag van Memisa in Nederland (vandaag Cordaid Memisa). Beide organisaties hebben nauw contact met elkaar, maar opereren vanaf het begin volledig onafhankelijk.

In de voorbije 100 jaar zijn duizenden Belgen naar Congo getrokken. Zusters, missionarissen, artsen en verpleegkundigen hebben er getimmerd – soms ook letterlijk – aan de uitbouw van een degelijke medische gezondheidszorg. Het door hen ontwikkelde netwerk van dispensaria en hospitalen vormt vandaag nog steeds de basis van de medische infrastructuur in Congo.

MISSIE

De kwaliteit van de zorg en de toegang tot de zorg voor iedereen verbeteren, met speciale aandacht voor de armste en meest kwetsbare bevolkingsgroepen.

TRANSVERSALE THEMA’S

Memisa integreert twee transversale thema’s: gender en milieu. Deze thema’s zijn erg belangrijk voor haar en komen tot uiting in alle acties in de verschillende landen waar ze actief is.