Laat vrouwen vooruitgaan! Mamas for Africa geeft steun aan vrouwen en meisjes in het oosten van de DR Congo in hun strijd tegen geweld, armoede en ongelijkheid. Ons doel is kwetsbare vrouwen sterk en weerbaar te maken.

 

WIE ZIJN WE?

Mamas for Africa is een vzw die Afrikaanse vrouwen en meisjes steunt in hun strijd tegen geweld en uitbuiting. Waar komt dat engagement vandaan? Hoe zetten we het in? Wat is het resultaat?

WAAR STAAN WE VOOR?

Mamas for Africa vindt respect voor vrouwenrechten cruciaal. Ze beschouwd vrouwen als de hoeksteen van de samenleving. Respect voor hun waardigheid is de ultieme voorwaarde voor het bereiken van vrede en duurzame ontwikkeling.

In haar projecten in Afrika heeft Mama for Africa daarom in de eerste plaats oog voor de meest kwetsbare vrouwen in de samenleving. Omdat zij het vaakst slachtoffer zijn van uitsluiting en seksueel of ander geweld.

HOE GAAN WE TE WERK?

Mamas for Africa biedt in de eerste plaats toegang tot medische zorgen en psychologische bijstand aan slachtoffers van gendergerelateerd geweld.

Onze aandacht gaat vooral naar de meest kwetsbare vrouwen in de dorpen van Oost-Congo. Armoede, ongeletterdheid en afhankelijkheid van hun man zijn hiervan de oorzaak. Daardoor zijn ze vaak slachtoffer van intra- en extra-familiaal geweld, worden ze behandeld als tweederangsburgers en kennen ze hun basisrechten niet.

Zonder onze tussenkomst blijven deze vrouwen verstoken van elke hulp. Hun geven we laagdrempelige toegang tot zowel medische als psychologische hulp.

Daarnaast zetten we ook in op weerbaarheid en bewustwording. Wij zijn ervan overtuigd dat bewuste vrouwen sterker staan. Weerbaarheid streven we na door vrouwengroepen te organiseren, de solidariteit tussen de vrouwen te verhogen en hun positie in de samenleving te verbeteren.

We doen dit met respect voor de eigenheid, cultuur en identiteit van de vrouwen en vertrekken altijd vanuit de wijze waar op ze zelf deze gendergelijkheid willen nastreven.

Omdat vrouwen na verkrachting vaak verstoten en afgewezen worden, richten we ons zeer specifiek op sociale re-integratie. Daarom betrekken we ook zo veel mogelijk de gemeenschappen en mannelijke bevolking bij onze werking. Dat gebeurt onder meer door te bemiddelen tussen alle partijen om zo de rechten van de vrouwen ingang te doen vinden in de wijze waarop de verschillende groepen met elkaar samenleven.

LAAT VROUWEN VOORUITGAAN!

Mamas for Africa werd opgericht in 1999 en verleende de eerste jaren hulp aan lokale projecten. Stichtster Hilde Mattelaer bracht regelmatig een bezoek aan Congo. In 2006 werd ze geconfronteerd met seksueel geweld tegen vrouwen en meisjes en de zware tol die dit van de slachtoffers eiste. Nergens konden ze terecht. Niet voor medische verzorging, maar evenmin voor psychologische hulp. In vele gevallen werden ze verstoten door hun echtgenoot. Omwille van de schande waarmee slachtoffers van verkrachting worden beladen, maar ook uit angst voor ziektes die ermee gepaard kunnen gaan. Voor Hilde was dit het sein om voor deze slachtoffers van seksueel geweld actie te ondernemen.