Louvain Coopération, de NGO van UCLouvain, brengt academische vaardigheden in de praktijk om de uitdagingen van de ontwikkeling aan te gaan.
BEGELEIDING VAN LOKALE PARTNERS

Door een honderdtal lokale partners (verenigingen of lokale NGO’s) op te leiden, te versterken en te ondersteunen, bundelt Louvain Coopération zijn krachten met duizenden vrouwen, mannen en kinderen om de nodige instrumenten op te bouwen om hun levensomstandigheden te verbeteren.

STREEF NAAR OP DE LANGE TERMIJN

Om de duurzaamheid van de actie in verband met een project te verzekeren, streven de Coopération Louvain en haar partners op lange termijn naar een garantie van kwaliteit en een goed eigenaarschap van de projecten door de lokale bevolking en de partners.

Onder voorbehoud van verschillende evaluaties worden onze projecten voortdurend verbeterd om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de behoeften van de bevolking.

DEEL VAN DESKUNDIGHEID

Als NGO van de UCLouvain mobiliseert de Coopération van Leuven de energie en de expertise van de universiteit ter ondersteuning van haar projecten.

Louvain Coopération heeft een complementaire expertise in de gezondheidszorg, de toegankelijkheid van de gezondheidszorg, de voedsel- en economische zekerheid en het ontwikkelingsbewustzijn.