L’ILOT heeft al bijna zestig jaar een missie: beantwoorden aan de noden waarmee daklozen te maken kunnen krijgen. Het doel is om daklozen hun waardigheid te laten behouden en om hen in staat te stellen om opnieuw een bepaalde graad van autonomie te bereiken. Het concept ‘autonomie’ kan slaan op het vinden van een opleiding of een job, een vervangingsinkomen of een inkomen uit werk verkrijgen, het vinden van huisvesting, gewoon eens kunnen ontspannen, het verbeteren van de gezondheid of het vinden van een stabieler levensritme.

Bij de oprichting was L’ILOT voornamelijk bestemd voor mensen die uit de gevangenis kwamen. Na 50 jaar besloot L’ILOT een breder publiek te verwelkomen. Maar zelfs vandaag de dag, bracht een aanzienlijk deel van de bewoners van de twee opvanghuizen ooit wel een tijdje door in de gevangenis. Het opvanghuis fungeert als een overgangsplaats na hun opsluiting. Historisch gezien heeft L’ILOT altijd huiselijke accommodatie verkozen waarin zowel nabijheid, steun als respect gecombineerd worden.

Visie

  • Een plaats voor iedereen!
    Erkenning en ontvangst van iedereen binnen L’ILOT en in de maatschappij.
  • Waardigheid voor iedereen!
  • Betrokkenheid en solidariteit!
    L’ILOT heeft als doel een solidaire samenleving te creëren gedreven door betrokkenheid van haar burgers.