Enige water-NGO in België gaat Join For Water voor duurzame wateroplossingen in het Zuiden en voor een bewuster watergebruik.

GESCHIEDENIS

Join For Water wordt in het leven geroepen door Antoon De Pesseroey, een mecenas-industrieel uit het Gentse. Op 14 januari 1977 richt hij Protos op, samen met een aantal professoren en jong-afgestudeerden van de universiteiten van Gent en Leuven. In oktober 1977 ontvangt de organisatie een erkenning als ngo en krijgt ze overheidssubsidies voor de eerste projecten. In de beginjaren werkt Protos enkel in Haïti, vanaf 1982 volgt ook DR Congo.
Het secretariaatswerk en de technische ondersteuning zijn tot 1986 uitsluitend in handen van vrijwillige medewerkers en bestuurders.

MISSIE & VISIE

Join For Water draagt bij tot de ontwikkeling van de gemeenschappen in de wereld zodat ze, dankzij de sociale en economische verbeteringen, zelf in hun levensonderhoud kunnen voorzien, hun weerbaarheid verhogen, zichzelf kunnen ontwikkelen en hun eigen keuzes kunnen maken.
Een sleutelfactor in dit proces is een inclusieve en duurzame toegang tot water en waterdiensten en kwaliteitsvolle sanering.

Join For Water versterkt het rechtvaardig, duurzaam en participatief waterbeheer en watergebruik.

  • ‘rechtvaardig’ veronderstelt solidariteit onder alle gebruikers, waarbij iedereen recht heeft op voldoende water voor een gezonde menselijke ontplooiing.
  • ‘duurzaam’ streeft ernaar het beschikbare water zo goed mogelijk te gebruiken, zonder een hypotheek te leggen op de kansen van anderen en van het leefmilieu, nu en in de toekomst.
  • ‘participatief’ vereist de betrokkenheid van elk individu, elke gemeenschap en elke lokale autoriteit en dit met respect voor de gelijkheid en gelijkwaardigheid tussen de geslachten.

SAMENWERKING & PARTNERSCHAPPEN

Join For Water maakt werk van een partnerschap op lange termijn met organisaties uit het Zuiden en het Noorden.

In het Zuiden worden de projecten samen met lokale besturen, gebruikersorganisaties, boerenbewegingen en lokale NGO’s opgezet en uitgevoerd. Dankzij het opnemen (in de meeste gevallen) gezamenlijke verantwoordelijkheid groeit er meer vertrouwen tussen burgerorganisaties en lokale overheden. Door een jarenlange samenwerking versterken de partners en Join For Water bovendien hun expertise en positie.