Îles de Paix is opgericht door Dominique Pire, Nobelprijswinnaar voor de Vrede. De eerste projecten begonnen in Bangladesh, in Gohira, in 1962. Op 14 januari 1965 werd de VZW officieel opgericht. Momenteel is de vereniging aanwezig in vijf landen in Afrika en Zuid-Amerika. Het helpt direct meer dan 200.000 mensen.

De logica achter de aanpak van Iles de Paix is gebaseerd op deze inmiddels beroemde formule: handelen zonder te weten is onvoorzichtig, weten zonder te handelen is laf. Elk mens is de motor van zijn lot en de belangrijkste persoon die verantwoordelijk is voor zijn ontwikkeling. De bevolking, zowel in het Zuiden als in het Noorden, moet een actieve en verantwoordelijke rol spelen in het verbeteren van hun levensomstandigheden.

De beroemde module, oftewel de man van de Vredeseilanden, is een bekend symbool van de Belgen. Elk jaar, in januari, haalt het ongeveer 1 miljoen euro op voor projecten in Afrika en Zuid-Amerika.

Waarden

Solidariteit
Verantwoording afleggen
Respecteer
Vertrouwen verdienen

Missies

De algemene missie van Iles de Paix is om bij te dragen aan het onderzoek naar en het experimenteren met alternatieve ontwikkelingsmodellen.De keuze van de te bevorderen modellen is gebaseerd op waarden:

  • waarbij de menselijke persoon centraal staat;
  • harmonieus evenwicht en respect van het individu met anderen (zijn familie, zijn gemeenschap, het menselijk ras) en met de natuur;
  • kwaliteit van leven voor iedereen.

Deze modellen zullen ook moeten voldoen aan de voorwaarden, waaronder we het volgende kunnen noemen:

  • dat zij gunstig moeten zijn voor het milieu en de armoede en/of ongelijkheden moeten verminderen;
  • de veerkracht van de bevolking te vergroten, de toegang tot de grondrechten te bevorderen, enz;
  • ze moeten schaalbaar en reproduceerbaar zijn;
  • ze moeten worden verankerd waar de impact reëel en meetbaar is.

Om realistisch en concreet te zijn, zal Iles de Paix zich richten op een bepaalde missie die zowel breed als relatief beperkt is: het bevorderen van duurzame voedselsystemen. Deze keuze is gerechtvaardigd in het licht van de belangrijke kwesties die zij omvat op lokaal niveau (met name voor de plattelandsgezinnen in het zuiden die Iles de Paix ondersteunt) en op mondiaal niveau (voedselzekerheid en veerkracht tegen klimaatverandering).