Handicap International is een internationale niet-gouvernementele organisatie die zich inzet voor mensen met een handicap en andere kwetsbare personen in meer dan 50 ontwikkelingslanden. De organisatie is vooral bekend voor haar strijd tegen landmijnen en clustermunitie: sinds drie decennia helpen we slachtoffers en lobbyen we voor een mijnenvrije wereld. Daarvoor kregen we in 1997, als medeoprichter van de Internationale Campagne tegen Landmijnen, de Nobelprijs voor de Vrede.
IEDEREEN TELT MEE

Doorheen de jaren is het actiedomein van Handicap International uitgebreider geworden. De organisatie zet ontwikkelingsprojecten op touw voor mensen met een handicap en andere kwetsbare personen rond verschillende thema’s, waaronder revalidatie en de gezondheid van mama’s en kinderen. Onze teams leggen zich toe op de verzorging van mensen met een handicap en het voorkomen van handicaps. Maar ze zorgen er ook voor dat mensen met een beperking een plaatsje krijgen in de maatschappij en dat hun omgeving hen accepteert zoals ze zijn.

Daarnaast komt Handicap International tussen in noodsituaties zoals natuurrampen en gewapende conflicten. Bij noodhulpacties gaat de aandacht van onze teams in de eerste plaats naar de meest kwetsbare mensen (zoals mensen met een handicap, ouderen, zwangere vrouwen, kinderen die er alleen voor staan), die vaak moeilijk toegang krijgen tot de klassieke noodhulpacties. Handicap International is lid van het Consortium 12-12, het Belgisch consortium voor noodhulpsituaties.

Een menswaardig leven voor iedereen is een centraal strijdpunt in het werk van Handicap International. Preventie, revalidatie en re-integratie vormen daarbij de sleutelwoorden.

LOKALE SAMENWERKING VORMT SPIL

Handicap International werkt zoveel mogelijk samen met plaatselijk personeel en lokale middelen. De projecten komen tot stand in samenwerking met lokale partners. Het is steeds de bedoeling dat die partners op termijn zelfstandig kunnen werken. Alle projecten focussen op opleiding, sensibilisatie en participatie van de lokale gemeenschap.

HET NETWERK VAN HANDICAP INTERNATIONAL

Acht nationale afdelingen vormen samen het internationale netwerk van Handicap International. De Franse afdeling werd als eerste opgericht in 1982, waarna de Belgische afdeling volgde in 1986. Daarna sloten de Zwitserse (1996), Luxemburgse (1997), Duitse (1998), Britse (1999), Canadese (2003) en Amerikaanse afdeling (2006) zich aan.

In 2009 werd de Handicap International Federatie opgericht, een nieuwe structuur die de interventiecapaciteiten van onze organisatie consolideert en verhoogt. De zetel van waaruit de projecten worden geleid, ligt verspreid over Brussel en Lyon. De Handicap International Federatie overkoepelt momenteel 408 projecten in 62 landen.

EN IN BELGIË?

De Belgische afdeling van Handicap International organiseert fondsenwervingsacties ten voordele van de projecten op het terrein. In België worden ook sensibiliseringsacties ondernomen om ruchtbaarheid te geven aan de problemen waarmee mensen met een handicap in het Zuiden te maken krijgen. Ten slotte kan je regelmatig één van onze fototentoonstellingen terugvinden in een Belgische stad: Op naar een Mijnenvrije Wereld, Welcome to Life, Gebombardeerd. Verhalen van mensen die weer opstaan en Play!.

Over heel België zetten vrijwilligersgroepen hun beste beentje voor om de projecten van Handicap International te steunen en zich zo in te zetten voor het lot van de meest kwetsbaren in de landen waar we actief zijn. De vrijwilligers laten maandelijks hun creativiteit de vrije loop gaan om knappe activiteiten voor Handicap International op poten te zetten, zoals een quiz, een artistieke namiddag, een voetbalwedstrijd, …De vrijwilligers staan ook altijd op de eerste rij bij de 20 km door Brussel om een handje toe te steken en de lopers van Handicap International naar de eindstreep te juichen. Iedereen is welkom in de vrijwilligersgroepen, wat zijn of haar talenten en interesses ook zijn!

Het beleidsteam van Handicap International leidt vanuit Brussel advocacy-acties tegen mijnen, clustermunitie en explosieve wapens in dichtbevolkte gebieden. Onze organisatie blijft een belangrijke speler binnen de Internationale Campagne tegen Landmijnen (ICBL – International Campaign to Ban Landmines) en de Coalitie tegen Clustermunitie (CMC – Cluster Munition Coalition), die in 2012 zijn samengevoegd, en het Internationale Netwerk tegen Explosieve Wapens (INEW).