De Franse Groep voor Hulpverlening bij Rampen is een “Internationale Solidariteitsorganisatie” (ISO) die tot doel heeft

  • hulp en bijstand te verlenen aan mensen die getroffen zijn door aardbevingen, orkanen, overstromingen, aanslagen of andere natuurrampen of door de mens veroorzaakte rampen in de wereld
  • humanitaire operaties van urgente of langdurige aard uit te voeren
  • informatie over grote rampenrisico’s op zo ruim mogelijke schaal onder de verschillende bevolkingsgroepen te verspreiden in het kader van een preventieve aanpak
  • om te trainen op alle gebieden van redding (eerste hulp, brand, humanitaire hulp, enz.)
  • de leiding en uitvoering van bijstands- en ondersteuningsacties ten behoeve van particuliere ondernemingen (bedrijven, verzekeringsmaatschappijen, hotels, enz.).

In dit verband werkt de vereniging zoveel mogelijk samen met internationale organisaties, regeringen of plaatselijke autoriteiten van de getroffen landen, alsmede met openbare of particuliere organisaties en nationale of regionale autoriteiten die, in diezelfde landen, een beroep op haar doen.
De vereniging behoudt zich het recht voor het initiatief te nemen om noodhulpteams naar de getroffen bevolkingsgroepen te sturen, voor zover zij daartoe in staat is. De vereniging behoudt zich tevens het recht voor om deelname te weigeren, indien de voorzitter daartoe besluit. In het algemeen kan de vereniging elke handeling verrichten die haar in staat stelt haar doel te bereiken.