Opgericht in 1961 is Entraide et Fraternité een Belgische katholieke NGO voor ontwikkelingssamenwerking en internationale solidariteit, met als doel de ongelijkheden te verminderen en sociale onrechtvaardigheid te bestrijden.

Entraide et Fraternité ondersteunt lokale organisaties in Afrika, Latijns-Amerika, het Caribisch gebied en Azië. Deze NGO werkt samen met deze organisaties, in een langetermijnperspectief en op basis van een echte dialoog, op drie belangrijke actieterreinen:

  •   het recht op voedsel, met name door steun aan de boerenlandbouw met het oog op voedselsoevereiniteit,
  • de rechten van kinderen, door het versterken van hun bescherming en participatie binnen hun families en gemeenschappen,
  • burger- en politieke rechten, door de deelname van gemarginaliseerde groepen aan de verdediging van hun rechten.

In België leidt Entraide et Fraternité (1) het Belgische publiek, en in het bijzonder de christelijke gemeenschappen en jongeren, op door middel van activiteiten in scholen, om de mechanismen die de Noord-Zuidbetrekkingen regelen te analyseren en kritisch te reflecteren om individuele en maatschappelijke veranderingen teweeg te brengen; (2) versterkt, door middel van politieke acties en analyses, de beweging om alternatieven voor te stellen en onrechtvaardige structuren en mechanismen in vraag te stellen.