Dokters van de Wereld is een internationale ngo, opgericht in 1980. Ze verzorgt de meest kwetsbare mensen in België en in het buitenland, ze getuigt over de belemmeringen tot gezondheidszorg en schendingen van de mensenrechten. Dokters van de Wereld heeft als doel om mensen te behandelen die uitgesloten worden van zorg, om onaanvaardbare onmenselijke situaties aan de kaak te stellen, om betere duurzamere oplossingen voor te stellen voor medische praktijken en voor het gezondheidsbeleid en om te zorgen voor universele toegang tot gezondheidszorg. De organisatie is momenteel actief in meer dan 80 landen waaronder België waar ze werkt met kansarme en gemarginaliseerde bevolkingsgroepen (migranten, daklozen, druggebruikers, Roma…).
WAARDEN
  • Menselijkheid: mensen informeren en beschermen, menselijke waardigheid respecteren.
  • Onpartijdigheid: iedereen verzorgen zonder onderscheid te maken (cf. eed van Hippocrates).
  • Onafhankelijkheid: vrij programma’s en werkmethodes kiezen. Gaan waar anderen niet gaan (vergeten crisissen).
MISSIES
In het buitenland:

In noodgevallen: zorgsystemen vernietigd door conflicten en natuurrampen nauwgezet vervangen.
Op lange termijn: duurzame oplossing aanbieden voor de gevolgen van armoede op de gezondheid, de begunstigden in staat stellen om zo snel mogelijk hun autonomie terug te winnen en de middelen te verkrijgen die het mogelijk maken om te overleven zonder afhankelijk te zijn van externe hulp.
Vier andere prioriteiten:

  • hulp aan migranten en ontheemden
  • bevordering van seksuele en reproductieve gezondheid
  • strijd tegen HIV en risicovermindering
  • Crisis en conflicten
In België :

Ontvangen en verzorgen van de minstbedeelden: migranten, Roma, rondtrekkende mensen, daklozen, kinderen, prostituees en drugsgebruikers. Hen begeleiden bij het doen gelden van hun recht op ziekteverzekering en hen heroriënteren naar het regulier gezondheidssysteem.