Coalition PLUS is een unie van verenigingen die de strijd tegen HIV/aids aanbindt. De unie ontstond in 2008 en heeft als doel aids wereldwijd terug te dringen door de patiënten centraal te stellen in de actieprogramma’s ter bestrijding van de pandemie.

Geconfronteerd met de groeiende humanitaire en financiële mobilisatie die nodig is in de strijd tegen HIV/aids en met de bestaande problemen bij de uitvoering van de programma’s hebben 4 organisatie die strijden tegen aids besloten om zich te hergroeperen tot een sponsororganisatie met een gemeenschappelijke aanpak. Momenteel omvat de organisatie 12 leden en 1 partner, in 13 landen.

Waarden

 • Gemeenschappelijke aanpak
 • Onpartijdigheid
 • Onafhankelijkheid
 • Vertrouwelijkheid
 • Vrijheid van meningsuiting

Missies

 • De beschikbare hulp- en preventiemiddelen terug toegankelijk maken en de patiënten hierbij betrekken.
 • Druk zetten op grote internationale financiers om de programma’s voor de strijd tegen HIV/aids te laten evolueren.
 • Leden helpen ontwikkelen door ze meer middelen te geven.
 • De expertise van de leden van Coalition Plus bundelen om gezamenlijke onderzoeksprojecten uit te voeren.

Enkele cijfers

 • Wereldwijd leven er ongeveer 36,9 miljoen mensen met HIV.
 • Coalition Plus telt 12 leden en 1 partner, in 13 landen.
 • De organisatie heeft een raad van bestuur en een ploeg van 19 werknemers.
 • In 2015 bedroeg het budget van Coalition PLUS 4,2 miljoen euro.