CNCD-11.11.11 is de koepelorganisatie van Franstalige en Duitstalige Belgische ontwikkelings-ngo’s en -verenigingen en speelt een toonaangevende rol in ontwikkelingssamenwerking in België.

CNCD-11.11.11 reikt concrete en structurele oplossingen aan om armoede uit te roeien en een rechtvaardigere wereld te verdedigen. Dit doet de organisatie door middel van projecten, sensibilisering en onderzoek in samenwerking met haar leden en de partners in het zuiden. Centraal staan de bevordering van de mensenrechten in al hun dimensies, de bescherming van het milieu en het verzekeren van een betere toekomst voor huidige en toekomstige generaties.

Missies

  • Pleidooiwerk – CNCD-11.11.11 draagt nationale en internationale politieke organen op om hun verantwoordelijkheid voor ontwikkelingssamenwerking op te nemen
  • Sensibiliseren – CNCD-11.11.11 zorgt, samen met haar lidorganisaties, voor bewustmakings-, informatie- en mobilisatiecampagnes. De campagnes draaien rond thema’s zoals de Noord-Zuidverhoudingen, toegang tot economische en sociale rechten, voedselsoevereiniteit, burgerlijke betrokkenheid bij verkiezingen en klimaatrechtvaardigheid.
  • Financieel – CNCD-11.11.11 financiert ontwikkelingsprojecten en -acties in Afrika, Latijns-Amerika, het Midden-Oosten en Azië voor duurzame oplossingen voor problemen die in het dagelijkse leven voorkomen, voornamelijk op het vlak van gezondheid, onderwijs of gemeenschapsorganisatie.

Enkele cijfers

  • CNCD-11.11.11 nam deel aan een Europees burgerinitiatief dat 3.263.920 handtekeningen verzamelde.
  • Er werden bijna 10.000 leerlingen, scholieren en studenten gesensibiliseerd.
  • CNCD-11.11.11 beschikt over een netwerk van 10.000 vrijwilligers.
  • 88% van het jaarlijks budget wordt toegewezen aan de programma’s.