Amnesty International is een onafhankelijke globale beweging opgericht in 1961 dat de mensenrechten, beschreven in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (1948), verdedigt en promoot en de naleving ervan nastreeft.

Aanvankelijk was de belangrijkste bekommernis van Amnesty International de vrijlating van gewetensgevangenen. Amnesty paste zich later aan aan de veranderende vormen van onderdrukking in de hele wereld en breidde haar mandaat uit naar alle mensenrechten. Amnesty International is van mening dat alle mensenrechten, zowel burgerrechten als politieke, economische, sociale of culturele rechten, onderling afhankelijk en ondeelbaar zijn.

Waarden

 • Internationale solidariteit
 • Universaliteit en ondeelbaarheid van de mensenrechten
 • Onpartijdigheid
 • Onafhankelijkheid

Missies

 • Amnesty onderzoekt individuele en algemene mensenrechtenschendingen en publiceert de informatie verkregen door de onderzoekers (perscommuniqués, rapporten).
 • De organisatie mobiliseert activisten (voor het schrijven van brieven, het ondertekenen van petities, voor demonstraties) om een einde te maken aan mensenrechtenschendingen.
 • Bovendien oefent Amnesty International druk uit op overheden en beleidsmakers (overheden, internationale organisaties, gewapende groeperingen, bedrijven en andere privé actoren).
 • Tenslotte sensibiliseert Amnesty over deze zaken.

Enkele cijfers

Amnesty International:

 • 72 secties of nationale structuren.
 • Honderd onderzoekers gevolmachtigd door het internationaal secretariaat.
 • Meer dan 3 miljoen sympathisanten, leden en activisten verspreid over 150 landen.