Action Vivre Ensemble

Action Vivre Ensemble is een katholieke vereniging voor de strijd tegen sociale uitsluiting die elk jaar ongeveer 90 projecten ondersteunt die in Wallonië en Brussel door basisorganisaties worden uitgevoerd. Deze vereniging [...]

Meer info


Amnesty International

Amnesty International is een onafhankelijke globale beweging opgericht in 1961 dat de mensenrechten, beschreven in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (1948), verdedigt en promoot en de [...]

Meer info


CNCD-11.11.11

CNCD-11.11.11 is de koepelorganisatie van Franstalige en Duitstalige Belgische ontwikkelings-ngo’s en -verenigingen en speelt een toonaangevende rol in ontwikkelingssamenwerking in België. CNCD-11.11.11 reikt concrete en structurele oplossingen aan om armoede [...]

Meer info


Coalition PLUS

Coalition PLUS is een unie van verenigingen die de strijd tegen HIV/aids aanbindt. De unie ontstond in 2008 en heeft als doel aids wereldwijd terug te dringen door de patiënten [...]

Meer info


Croix-Rouge de Belgique

Het Rode Kruis is bekend als een grote hulpverleningsorganisatie die door Henry Dunant in 1859 werd opgericht. Op de terugweg van een zakenreis in Italië was hij getuige van de [...]

Meer info


Dokters van de Wereld

Dokters van de Wereld is een internationale ngo, opgericht in 1980. Ze verzorgt de meest kwetsbare mensen in België en in het buitenland, ze getuigt over de belemmeringen tot gezondheidszorg [...]

Meer info


ECPAT

Acties op het veld zijn gericht op het verbeteren van de identificatie en de ondersteuning van slachtoffers. PREVENTIE & BEWUSTZIJN Onze bewustmakingscampagne bestaat uit regelmatige preventieve acties met professionals zoals [...]

Meer info


Entraide et Fraternité

Opgericht in 1961 is Entraide et Fraternité een Belgische katholieke NGO voor ontwikkelingssamenwerking en internationale solidariteit, met als doel de ongelijkheden te verminderen en sociale onrechtvaardigheid te bestrijden. Entraide et Fraternité ondersteunt [...]

Meer info


EQLA

Eqla is een Belgische vereniging die dagelijks werkt met en voor blinden en slechtzienden. GESCHIEDENIS Eqla werd in 1922 opgericht door pater Agnello, zelf blind door de oorlog, om blinden [...]

Meer info


GSCF

De Franse Groep voor Hulpverlening bij Rampen is een “Internationale Solidariteitsorganisatie” (ISO) die tot doel heeft hulp en bijstand te verlenen aan mensen die getroffen zijn door aardbevingen, orkanen, overstromingen, […]

Meer info


Handicap International

Handicap International is een internationale niet-gouvernementele organisatie die zich inzet voor mensen met een handicap en andere kwetsbare personen in meer dan 50 ontwikkelingslanden. De organisatie is vooral bekend voor [...]

Meer info


Îles de Paix

Îles de Paix is opgericht door Dominique Pire, Nobelprijswinnaar voor de Vrede. De eerste projecten begonnen in Bangladesh, in Gohira, in 1962. Op 14 januari 1965 werd de VZW officieel [...]

Meer info


Join For Water

Enige water-NGO in België gaat Join For Water voor duurzame wateroplossingen in het Zuiden en voor een bewuster watergebruik. GESCHIEDENIS Join For Water wordt in het leven geroepen door Antoon [...]

Meer info


L’ILOT

L’ILOT heeft al bijna zestig jaar een missie: beantwoorden aan de noden waarmee daklozen te maken kunnen krijgen. Het doel is om daklozen hun waardigheid te laten behouden en om [...]

Meer info


Louvain Coopération

Louvain Coopération, de NGO van UCLouvain, brengt academische vaardigheden in de praktijk om de uitdagingen van de ontwikkeling aan te gaan. BEGELEIDING VAN LOKALE PARTNERS Door een honderdtal lokale partners [...]

Meer info


Mamas For Africa

Laat vrouwen vooruitgaan! Mamas for Africa geeft steun aan vrouwen en meisjes in het oosten van de DR Congo in hun strijd tegen geweld, armoede en ongelijkheid. Ons doel is [...]

Meer info


Memisa

Memisa is een christelijk geïnspireerde organisatie die samen met organisaties van het lokaal maatschappelijk middenveld een professionele en duurzame ondersteuning van de gezondheidszorg beoogt. ONTSTAAN In 1988 ontstond Memisa België [...]

Meer info


Mucovereniging

De Mucovereniging is de enige nationale vereniging die zich inzet voor kinderen, jongeren en volwassenen met muco. Wij streven naar een beter en langer leven van alle mensen met muco [...]

Meer info


Oxfam-Solidariteit

Oxfam-Solidariteit is lid van Oxfam International, een confederatie die wereldwijd 18 Oxfams groepeert. Deze Oxfams werken samen in meer dan 90 landen aan duurzame oplossingen voor armoede, onrecht en ongelijkheid. [...]

Meer info


Plan International

Plan International streeft ernaar een wereld mee uit te bouwen waarin alle kinderen zich volledig kunnen ontplooien in de eigen gemeenschap, een wereld die ook de waardigheid en alle rechten [...]

Meer info


Samusocial

VISIE In 2025 is New Samusocial één van de stuwende krachten van de noodhulp en de begeleiding op weg naar integratie voor de daklozen van het Brussels Gewest. Het is […]

Meer info


SOS Faim

SOS Faim is een Belgische ontwikkelingsngo dat al sinds 1964 actief strijdt tegen honger en armoede in rurale gebieden van Afrika en Latijns-Amerika. SOS Faim concentreert al haar acties op [...]

Meer info


SOS Kinderdorpen

Wij bouwen families Families in al z’n vormen en maten. Groot of klein, één ouder of twee, man of vrouw, maakt niet uit. Zolang het samenleven gebaseerd is op veiligheid, [...]

Meer info


Spullenhulp

Spullenhulp vzw is een sociale-economieonderneming die als missie heeft om mensen in moeilijkheden te ondersteunen zodat ze op een duurzame manier aan autonomie kunnen winnen. Historiek Alles begint in de [...]

Meer info


Stichting Onze Kleine Weeskinderen

Ondanks de armoede, moeilijke klimatologische omstandigheden en corruptie, streeft de Stichting Onze Kleine Weeskinderen naar een wereld zonder armoede. De organisatie komt op voor de rechten van de kinderen, ongeacht [...]

Meer info


Stichting tegen kanker

Sinds 1924 is Stichting tegen Kanker op nationaal niveau een van de grote actoren op het gebied van kankerbestrijding in België. Als nationale en onafhankelijke organisatie is zij, als expertisecentrum, [...]

Meer info


Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen

Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen helpt kinderen om aan de armoede te ontsnappen via onderwijs. DOEL Stichting Wereld Dorpen voor Kinderen wilt de cirkel der armoede in de wereld duurzaam [...]

Meer info


Straatverplegers

Samen maken we een eind aan dakloosheid! Straatverplegers vzw is een medisch-sociale organisatie die er van overtuigd is dat het mogelijk is dakloosheid in Brussel te beëindigen. Sinds 2005 draagt [...]

Meer info


SURFRIDER Foundation Europe

Opgericht in 1990 door een groep surfers die hun speeltuin wilden verdedigen, heeft Surfrider Europe in zijn DNA de mobilisatie van burgers voor de bescherming van de oceaan en de [...]

Meer info


WWF

WWF is de internationale organisatie die oplossingen aanreikt om de natuur wereldwijd te beschermen en te herstellen. We zijn actief op het terrein en formuleren adviezen voor politieke beslissingen, gesteund [...]

Meer info